HABA on Hartelan oma Boss Academy

Hartelassa on panostettu esimiestyön osaamiseen sekä siihen tukea tuoviin työkaluihin. Esimiestyön ja johtamisen koulutusohjelma HABA on investointi laadukkaaseen esimiestyöhön sekä kannustavaan ja tuloshakuiseen johtamiseen.

Vuonna 2015 luotiin Hartelan uusi esimiestyön ja johtamisen koulutusohjelma, HABA – Hartela Boss Academy. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden toteuttaa työhön liittyviä tavoitteita sekä kehittyä ja kasvaa sisäisten urapolkujen kautta vaativampiin tehtäviin. Luomme myös puitteita hartelalaisten sisäiselle verkostoitumiselle.

HABA-ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta, joissa kussakin syvennytään johtamisen ajankohtaisiin teemoihin ja menetelmiin. Koulutuksessa panostetaan muun muassa strategiseen johtamiseen, tiimien osallistamiseen, valmentavaan sekä muutosta johtavaan esimiestyöhön ja itsensä johtamiseen.

Esimiestemme henkilökohtaisten kehittymistarpeiden nykytilan kartoitukseen olemme käyttäneet 360-arviointeja. Yksilöllisiä kehitystarpeita tukemaan on luotu myös yrityksemme sisäinen mentorointiohjelma.

Johtamisvalmiuksien lisäksi HABAssa on korostettu myös henkilökohtaisen työkyvyn ylläpidon merkitystä. Työn ja vapaa-ajan kuormitustilanteiden vaikutusta henkilökohtaiseen palautumiseen on tutkittu Firstbeatin työkaluilla.

HABAn lisäksi vuonna 2015 toteutettiin työmaiden esimiestyössä toimiville oma esimiestyön koulutuskokonaisuus, MiniHABA. Koulutus antaa työkaluja tulokselliseen esimiestyöhön ja varhaiseen tukeen.

Vuonna 2015 eri esimiestyön ja johtamisen koulutuskokonaisuuksiin osallistui lähes sata Hartelan esimiestä. Ohjelmat jatkuvat vuonna 2016.