Painiityn pientalokonsepti antaa kuluttajalle varaa valita

Painiitty on Hartelan aluekohde Espoon Leppävaarassa, hyvällä paikalla lähellä monipuolisia palveluja, hyviä liikenneyhteyksiä ja luontoa. Vuoden 2015 aikana Painiityssä pilotoitiin uudenlaista pientalokonseptia, jossa esimarkkinointi on tärkeässä roolissa tuotantopäätösten ohjaajana.

Vuonna 2015 Hartelassa panostettiin asiakaslähtöisyyden kehittämiseen asuntotuotannossa. Jotta kuluttajille voidaan tarjota toiveiden mukaisia koteja, heidän toiveensa täytyy pystyä kartoittamaan jo suunnitteluvaiheessa. Kun Painiityssä toteutettiin kaksi pientalokohdetta, Asunto Oy Lumilinnanmäki ja Asunto Oy Lumilyhdynkuja, potentiaaliset ostajat pääsivät esimarkkinointivaiheessa räätälöimään mahdollista tulevaa kotiaan verkossa.

Vuorovaikutus ostajapotentiaalin kanssa toimi Painiityssä kahdella tasolla. Ensinnäkin, Hartela sai suoraan kohderyhmältä arvokasta tietoa siitä, millaisille asunnoille alueella on kysyntää. Toiseksi, konseptin tarjoama valinnanvara ja uudesta kodista haaveilun konkretisointi toimivat hyvin myös ennalta sitouttavana kuluttajamarkkinointina.

Painiityn ensimmäiset uudella tavalla konseptoidut pientalot valmistuvat vuoden 2016 aikana.