Uusia avauksia Oulussa

Rakentamisen suhdanne Oulun talousalueella vuonna 2015 oli pitkälti edellisvuoden kaltainen.Talousalueen pitkittynyt matalasuhdanne näkyi edelleen koko toimialueen investoinneissa, eikä odotettua piristymistä markkinatilanteessa tapahtunut. Pyhäjoelle suunniteltavan ydinvoimalan sekä Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamishankkeen kaltaiset megaluokan projektit loivat kuitenkin myönteisiä odotuksia vuodelle 2016.

Vuoden 2015 aikana jatkui mm. Lasaretinväylän alueen uudisrakentaminen. Alueen toteutuminen Oulun ydinkeskustan tuntumaan, luontoarvoiltaan ainutlaatuiselle alueelle, uudistaa Oulun kaupunkikuvaa ja luo hienoa arkkitehtuuria tulevillekin sukupolville. Osana alueen kehittämistä peruskorjataan ja kunnostetaan historiallisesti merkittäviä vanhoja teollisuuskiinteistöjä uusiin käyttötarkoituksiin.

Hartela-Forum Oy:ssä jatkettiin vuoden 2015 aikana edellytysten luomista tulevaisuuden omaperusteisten asuinhankkeiden toteuttamiselle. Karjasillan vanhan koulualueen asemakaavoitus käynnistettiin loppuvuodesta. Tavoitteena on luoda asukkaiden, viranomaisten sekä yritysten vuorovaikutteisen yhteistoiminnan avulla uudenlainen innovatiivinen aluerakentamishanke, jossa osapuolet voivat kokeilla ja testata tulevaisuuden asumiseen liittyviä palveluita ja teknologisia ratkaisuja aidossa asumis- ja elinympäristössä.

Hiukkavaaran alueen suunnittelussa on panostettu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa erityisesti energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten toteutusratkaisujen mahdollistamiseen jo alueen asemakaavan laatimisvaiheessa. Sekä Karjasillan vanhan koulun että Hiukkavaaran alueen kehitystyössä on alusta alkaen ollut vahvasti mukana viranomaisten lisäksi myös Oulun seudun monipuolinen yritys- ja yhteistyöverkosto. Tämä vahvistaa entisestään Hartela-Forumin asemaa tulevaisuuden elinympäristön kehittäjänä.

Vuoden 2015 organisaatiomuutosten myötä Hartela-Forumissa keskitytään seuraavaksi vahvasti liiketoiminnan arvoketjujen sekä organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen. Vaikka liiketoimintaympäristö tarjoaa haasteita myös vuonna 2016, tavoitteena on luoda yritykselle entistä paremmat menestyksen edellytykset tulevina vuosina – markkinatilanteesta riippumatta.

Toimitusjohtaja
Markku Taskinen

Åströmin alue – uutta ja vanhaa

Åströmin alue on yksi Oulun kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaimmista alueista. Alueelle antaa leimansa 1800-luvun loppupuolella aloittaneen Åströmin nahkatehtaan säilyneiden rakennusten perintö ja laaja Hupisaariksi kutsuttu puistoalue puroineen, valkene siltoineen ja Oulujokineen.

Hartela Forum Oy:n Åströmin rantaan rakentamat talot edustavat modernia tulkintaa olemassa olevasta vanhasta rakennuskannasta. Vuonna 2015 valmistuneet talot nostavat alueen uuteen loistoon, paikan henkeä kunnioittaen.

Neljän kerrostalon kokonaisuudessa on useita huoneistotyyppejä näppäristä yksiöistä kaksitasoisiin kattohuoneistoihin asti. Useiden huoneistojen terasseilta ja parvekkeilta avautuu upea näkymä Ainolan puistoon.