Käänne on tapahtunut

Suomen talous mateli vuonna 2015 edelleen pohjalla – jopa Euroopan mittapuulla mitattuna. Heikon taloustilanteen jatkuminen heijastui kuluttajien luottamukseen sekä asuntojen kuluttajakauppaan. Alhainen korkotaso sekä osakemarkkinoiden volatiliteetti sen sijaan ajoivat sijoituksia kiinteistöihin ja asuntoihin, joten sijoittajamarkkinat kehittyivät positiivisesti.

Hartelan vuosi oli isojen muutosten sävyttämä, ja sitä se oli myös tuloksen osalta. Liiketulos sisälsi runsaasti kertaluonteisia eriä, joiden kokonaisvaikutus oli kuitenkin positiivinen. Hartelan tasetta ja velkaantuneisuutta pienennettiin määrätietoisesti vuoden kuluessa, jolloin jo ennestään hyvä omavaraisuusaste kohosi yli 40 %:n.

UUDEN STRATEGIAN MYÖTÄ KESKITYMME YDINLIIKETOIMINTAAN

Hartela päätti konsernina keskittyä talonrakentamiseen sekä asunto- ja kiinteistökehittämiseen. Osana uudistusta Hartela myi KJ-Kiinteistöjohdon Realia Group Oy:lle sekä kalustokeskukset Ramirent Oy:lle. SAIPU Oy:stä myytiin enemmistö Hartelan konsernin lähipiirille, ja konsernin yhden kolmasosan omistuksen myötä SAIPU siirtyi konsernin osakkuusyhtiöksi.

Strategiaprosessi käynnistettiin arvokeskustelulla ja sen myötä määriteltiin uudet arvot: ammattiylpeys, asiakasläheisyys ja aloitteellisuus. Missionamme on tuottaa hyvälle elämälle tiloja, rakennuksia ja alueita − ammattitaidolla.

Viisivuotinen strategiajakso etenee vaiheittain. Lähivuosina keskitymme edelleen taseen kehittämiseen sekä operatiivisen kannattavuuden parantamiseen. Visionamme on olla halutuin kumppani hyvän elämän rakentamisessa.

UUTTA OSAAMISTA KONSERNIIN

Konsernin johtoryhmä koki vuoden mittaan huomattavia muutoksia. Ydinliiketoimintaa tukemaan emoyhtiöön palkattiin alkuvuodesta lakiasianjohtaja sekä vuoden lopulla viestintä- ja markkinointijohtaja.

Henkilöstön kehittäminen jatkui esimerkiksi johtamisen ja esimiestyön valmennuksella, HABA:lla, jonka tavoitteena on varmistaa hyvä pohja innostavalle työyhteisölle ja hyvälle johtamiselle koko konsernissa.

Hartela viettää 75-vuotisjuhliaan rinta rinnan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kanssa. Juhlia tullaan vuonna 2017 viettämään Helsingin Ilmalassa Hartelan uudessa pääkonttorissa, jonka rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2016.

Toimitusjohtaja
Juha Korkiamäki

Johtoryhmän jäsenet

Vasemmalta oikealle:
Marko Heino toimitusjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela
Antti Mölsä lakiasiainjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Hanna Kolehmainen toimitusjohtaja, Hartela Oy
Juha Korkiamäki toimitusjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Samppa Mäki-Patola henkilöstöjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
Markku Taskinen toimitusjohtaja, Hartela-Forum Oy
Marja Vest viestintä- ja markkinointijohtaja, Hartela-yhtiöt Oy.