Konsernin rahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)     
1.1.–31.12.20151.1.–31.12.2014
LIIKETOIMINTA
    Liikevoitto / -tappio5 202-11 287
    Poistot968815
    Rahoitustuotot ja -kulut-8 361-7 601
    Satunnaiset erät-49-475
    Verot-77-51
    Yhteensä-2 317-18 599
    NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS
    Vaihto-omaisuus, lisäys (-) / vähennys (+)2 81025 405
    Lyhytaikaiset saamiset, lisäys (-) / vähennys (+)46 27413 099
    Korottomat lyhytaikaiset velat,
    lisäys (+) / vähennys (-)7 179-595
    Yhteensä56 26337 909
LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA53 94619 310
INVESTOINNIT
    Käyttöomaisuusinvestoinnit-575-460
    Käyttöomaisuuden myynti2 651691
    Investointien kassavirta yhteensä2 076231
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA56 02219 541
RAHOITUS
    Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)-15 068-34 051
    Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)-44 5245 108
    Muiden pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) /vähennys (-)6 0000
    Maksetut osingot-152-464
    Rahoitus yhteensä-53 744-29 407
LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-)2 278-9 866
Likvidit varat 1.1.2 07311 939
Lisäys / Vähennys2 278-9 866
LIKVIDIT VARAT 31.12.4 3512 073