Konsernin tuloslaskelma

KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liite1.1.–31.12.20151.1.–31.12.2014
LIIKEVAIHTO 1.1376 930283 202
Keskeneräisten töiden muutos7 431-26 616
Liiketoiminnan muut tuotot 1.210 5831 148
Materiaalit ja palvelut 1.3-269 572-167 542
Henkilöstökulut 1.4-53 590-50 316
Poistot ja arvonalentumiset 1.5-968-815
Liiketoiminnan muut kulut 1.6-65 612-50 348
-389 742-269 021
LIIKEVOITTO / -TAPPIO5 202-11 287
Rahoitustuotot ja -kulut 1.7-8 361-7 601
TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ-3159-18 888
Satunnaiset erät1.8-49-475
TAPPIO ENNEN VEROJA-3 208-19 363
Välittömät verot1.91 3493 924
Vähemmistöosuus-45-117
TILIKAUDEN TAPPIO-1 904-15 556