Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
1.1 Liikevaihdon jakauma
1.2 Liiketoiminnan muut tuotot
1.3 Materiaalit ja palvelut
1.4 Henkilöstökulut ja henkilöstö
1.5 Suunnitelman mukaiset poistot
1.6 Tilintarkastajan palkkiot
1.7 Rahoitustuotot ja -kulut
1.8 Satunnaiset erät
1.9 Välittömät verot
2. Taseen liitetiedot
2.1 Pysyvät vastaavat
2.2 Vaihto-omaisuus
2.3 Pitkäaikaiset saamiset
2.4 Lyhytaikaiset saamiset
2.5 Oma pääoma
2.6 Pakolliset varaukset
2.7 Pitkäaikainen vieras pääoma
2.8 Lyhytaikainen vieras pääoma
3. Vastuusitoumukset